Menu

Slipskivor? Grinding wheels?

Slipskivor / Grinding wheel  

Skridskoslipskivor, kort förklaring av skivorna  

Röd skiva. 5A är en tuff variant av aluminiumoxid. 70-korn är ca 0,21 mm i diameter. Avverkar
bättre än 100-korn men ger grövre yta. K, normal hårdhet för skridskoslipskivor. VZ,
är ett keramiskt bindmedel som ger bättre livslängd och är mer friskärande. (mindre
värmeutveckling)  

Vit skiva. 43A är nästan ren aluminiumoxid. Detta slipmedel är den hårdaste och sprödaste
typen av aluminiumoxid. 100-korn är ca 0,13 mm i diameter. Ger finare ytor. I anger
hur mycket bindemedel det är i skivan. VZ, är ett keramiskt bindmedel som ger bättre
livslängd och är mer friskärande. (mindre värmeutveckling)  

Blå skiva. 42A innehåller en blandning av 43A och 5A samt Cubitron. Cubitron är ett sintrat
slipmedel d.v.s.slipmedelskornen består av sammansmälta små aluminiumoxid
kristaller. Slipmedlet har hög hållfasthet och förslits på ett kontrollerat sätt, vilket
medför att det håller sig vasst längre. 70-korn är ca 0,21 i diameter. Avverkar bättre
än 100-korn. K, normal hårdhet för skridskoslipskivor. VQ, ett keramiskt bindemedel
speciellt utvecklat för sintrade slipmedel.    

Skate sharpening discs, brief explanation of grinding wheel

Red disc.
5A is a tough version of the aluminum oxide. 70 grains is about 0.21 mm in diameter.
Fell more than 100-grain but gives rougher surface. C, normal hardness of ice
grinding wheels. VZ, is a ceramic binder, which gives a better life and are more free-
cutting. (less heat)

White disc.
43A is a nearly pure alumina. This abrasive is the hardest and most brittle nature of
aluminum oxide. 100-grains is about 0.13 mm in diameter. Provides finer surfaces. In
specifying how much binder is in the disk. VZ, is a ceramic binder, which gives a
better life and are more free-cutting. (less heat)

Blue disc.
42A contains a mixture of 43A and 5A and Cubitron. Cubitron is a sintered abrasive
grains composed of small fused aluminum oxide crystals. Slip agent has high
strength and wear out in a controlled manner, so that it stays sharp longer. 70 grains
is about 0.21 in diameter. Fell more than 100 grains. C, normal hardness of ice
grinding wheels. VQ, a ceramic adhesive developed especially for the sintered
abrasive.

Acrobat Reader/PC

Hämta Acrobat Reader Sv

Svensk version

Get Acrobat Reader En

English version

Besökare

Idag 18

Igår 41

Vecka 99

Månad 135

Alla 101815

Logga in eller Registrering