Menu

Service

När du lämnar din maskin för service så går vi igenom hela maskinen enligt ett 50 punkter långt serviceschema. Vi lämnar 1 års-garanti på bytta delar och uppgraderar både mekaniska komponenter och programvara.

Vid behov tillhandahåller vi en hyrmaskin, så att ni inte behöver stå stilla när er maskin är inne för service.

Enkel hantering och skötsel

Enkel att sköta
Maskinen är mycket enkel att sköta. Vem som helst kan använda den. Skridskorna får en utomordentlig finish som ger en låg friktion mot isen.

step-one
1. Spänn fast skridskon i maskinen

step-two
2. Ställ in slipdata manuellt eller använd minneskassett

Steg 3
3. Starta maskinen

Vid lagring av data i CAG ONE görs inställning av åkytans placering (hur långt framför centrum av skenan åkytan skall börja) och åkytans längd för varje användare individuellt. Värdena lagras för varje spelare på en minneskassett. Man anger sedan bara ett spelarnummer så plockar datorn fram aktuella värden. Man kan t ex ha en kassett för varje lag och därmed är man garanterad en perfekt slipning enligt var och ens önskemål. CAG ONE slipar exakt lika varje gång. Du kan använda fem olika minneskassetter för olika ändamål: Gul kassett för kopiering av befintlig profil, vit för konståkning, blå för målvakt och långa åkytor. Svart kassett programmerar åkytan för 30 användare och grå för 99 användare.
(se gärna instruktionsvideor under fliken VIDEO och manual i filarkivet)

Lätt att ta med
Maskinen har låg vikt (ca 25 kg), en robust konstruktion och är enkel att transportera.

Dammfri slipning
En styrenhet för dammsugare (option) som samlar upp slipdammet och ger en bättre arbetsmiljö.

Byte av tangenbord

Verktyg du behöver: Sexkantnyckel 2,5 och stjärnmejsel

 • TA UR NÄTSLADDEN!
 • Skruva ur 6 st sexkantskruv, M4 med kullrig skalle, som håller kåpan. Lyft i framkant när du lyfter av kåpan så släpper den bra från chassit.
 • Dra skridskofästet fullt åt vänster
 • Lyft upp vaggan (den del som motor och slipspindel är monterat på) så högt som möjligt
 • Lossa de två kontakter som sitter på kretskortet och kommer från tangentbordet. OBS! stor försiktighet måste iaktas när du lossar den tunna foliekabeln så att inte kontaktfolien skadas. Ta endast i kontakten, EJ i själva kontaktfolien! OBS!
 • Skruva ur de båda skruvarna under tangentbordet
 • Dra tangentbordet försiktigt neråt ur den svarta aluminiumprofilen så att inte kablarna skadas
 • Flytta över kassettstyrningen om den saknas på utbytesenheten
 • Flytta över elektronikkortet till nya tangentbordet
 • Vid montering av det nya tangentbordet, peta in kablarna i hålet, för upp tangentbordet i spåret i aluminiumprofilen.
 • Om nödstopp finns måste vippströmbrytaren vara utfälld för att nödstoppsknappen och vippströmbrytaren skall kunna passas ihop.
 • Kontrollera att brytaren påverkas när nödstoppet dras ut och trycks in.
 • Skruva fast skruvarna som håller tangentbordet.
 • Sätt försiktigt i kontakterna på kretskortet så de inte skadas! Se demontering
 • Justera in kassettstyrningen vid behov
 • Acrobat Reader/PC

  Hämta Acrobat Reader Sv

  Svensk version

  Get Acrobat Reader En

  English version

  Besökare

  Idag 11

  Igår 42

  Vecka 136

  Månad 313

  Alla 108600

  Logga in eller Registrering