Menu

CAG ONE Skridskoslip

Cag OneMed skridskoslipen CAG ONE kan man med hjälp av en inbyggd dator programmera hur slipningen ska utföras. I första steget mäts befintliga profilen. Värdena jämförs sedan med de önskade. Därefter genomförs slipningen och man får exakt den profil som bestämts med en noggrannhet på en hundradels mm. Längden på åkytan samt den önskade placeringen ställs in med hjälp av minneskassetten eller manuellt direkt på displayen. Man kan ha upp till 99 enskilda inställningar per kassett.

Med en diamant justerar du radien och skärpningen av slipskivan. CAG ONE's display visar också om slipskivan behöver bytas eller skridskoskenan är nersliten.

Specifikation

  • Vikt: 25 kg
  • Längd: 720 mm
  • Höjd: 220 mm
  • Djup: 260 mm
  • El: 240 V 50Hz 300W
  • Max skenlängd: 365 mm

Acrobat Reader/PC

Hämta Acrobat Reader Sv

Svensk version

Get Acrobat Reader En

English version

Besökare

Idag 8

Igår 25

Vecka 101

Månad 729

Alla 109945

Logga in eller Registrering