svenfrdeesth
Menu

Byte av tangenbord

Verktyg du behöver: Sexkantnyckel 2,5 och stjärnmejsel

 • TA UR NÄTSLADDEN!
 • Skruva ur 6 st sexkantskruv, M4 med kullrig skalle, som håller kåpan. Lyft i framkant när du lyfter av kåpan så släpper den bra från chassit.
 • Dra skridskofästet fullt åt vänster
 • Lyft upp vaggan (den del som motor och slipspindel är monterat på) så högt som möjligt
 • Lossa de två kontakter som sitter på kretskortet och kommer från tangentbordet. OBS! stor försiktighet måste iaktas när du lossar den tunna foliekabeln så att inte kontaktfolien skadas. Ta endast i kontakten, EJ i själva kontaktfolien! OBS!
 • Skruva ur de båda skruvarna under tangentbordet
 • Dra tangentbordet försiktigt neråt ur den svarta aluminiumprofilen så att inte kablarna skadas
 • Flytta över kassettstyrningen om den saknas på utbytesenheten
 • Flytta över elektronikkortet till nya tangentbordet
 • Vid montering av det nya tangentbordet, peta in kablarna i hålet, för upp tangentbordet i spåret i aluminiumprofilen.
 • Om nödstopp finns måste vippströmbrytaren vara utfälld för att nödstoppsknappen och vippströmbrytaren skall kunna passas ihop.
 • Kontrollera att brytaren påverkas när nödstoppet dras ut och trycks in.
 • Skruva fast skruvarna som håller tangentbordet.
 • Sätt försiktigt i kontakterna på kretskortet så de inte skadas! Se demontering
 • Justera in kassettstyrningen vid behov
 • Acrobat Reader/PC

  Hämta Acrobat Reader Sv

  Svensk version

  Get Acrobat Reader En

  English version

  Besökare

  Idag 23

  Igår 21

  Vecka 199

  Månad 552

  Alla 62299

  Logga in eller Registrering